Bjørnholt Billeder

Det meste af gården blev nedrevet omkring 1980, i forbindelse med opførelsen af en spejderhytte. I dag står kun den højre længe tilbage, den bruges til hestestald.


Bjørnholtgården i 1970'erne, opført efter brand i 1886.


Nutidig luftfoto. Firkanten er spejderhytten


Billede ca 1960


Billede ca 1920


Bjørnholt ligger højt oppe i skoven. Borre Sø ligger i øst-vestlig retning midt imellem Linå og Them sogne. Mod øst er den afgrænset ved en åslynge ved Svejbæk Snævring, som danner forbindelse til Julsø. Mod nord afgrænses søen af Sejs Snævring, som giver forbindelse til Brassø.


Min tipoldefars bror, Peder Pedersen Bjørnholt, var jo træskomand ligesom resten af familien. Her sidder han på den fint udskårne tællehest og former basartræsko med sin båndkniv.


Her er han med sin kone og deres pige, der bruger brøndvinden. Ved gavlen står slibestenen til at væsse træskoværktøjet.


Peder Pedersen Bjørnholt og Pedermine Andersen

Peder Pedersen Bjørnholt og Pedermine Andersen blev gift i 1868 og fik 12 børn. De er begge begravede på Linå Kirkegård.

Tilbage til startsiden